Udbetaling af feriepenge

Udbetaling af uhævede feriepenge.

Hvis du har holdt ferie i ferieåret, men ikke har hævet feriepengene:

Du skal sende feriekortet til Feriefonden Thy Mors, Asylgade 30, 7700 Thisted

Du skal samtidig sende dokumentation på at ferie er holdt, fra en af følgende:

Din arbejdsgiver på ferietidspunktet
Din a-kasse, hvis du fik en ydelse fra a-kassen
Tjenestestedet, hvis du holdt ferien under aftjening af værnepligt
Socialforvaltningen i din kommune i andre tilfælde.
Læs mere på: http://www.sfr.dk/da/Ferie/Udbetaling-af-feriepenge/Udbetaling-af-feriepenge-efter-ferieaarets-udloeb/Hvis-du-har-holdt-ferie.aspx

Hvis du ikke har holdt ferie i ferieåret.

Der er 3 situationer, hvor udbetaling kan ske, uden at du har holdt ferie:

Feriepengene stammer fra den 5. ferieuge
Feriepengene stammer fra et ophørt ansættelsesforhold
Du har haft en ferie hindring
Du skal i alle tre tilfælde søge om udbetaling/ sende en erklæring til Feriekontoret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Njalsgade 72C, 2300 København S.
Læs mere på: http://www.sfr.dk/da/Ferie/Udbetaling-af-feriepenge/Udbetaling-af-feriepenge-efter-ferieaarets-udloeb/Hvis-du-ikke-har-holdt-ferie.aspx

Vejledning til udbetaling i Feriefonden Thy Mors:

Ved udbetaling af uhævede feriepenge skal feriekortet samt dokumentationen skrives under af formanden inden udbetaling kan ske.

Ved udbetaling hvor vedkommende ikke har holdt ferie i ferieåret udbetales pengene via modtaget blanket fra Feriekontoret i Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering.