Betingelser

Sæson 2019

Følgende betingelser skal være opfyldt for at komme i betragtning:

Du skal være fastansat ved enten Morsø- eller Thisted kommune på lejetidspunktet.
Efterlønsmodtagere og pensionerede medarbejdere kan leje i de perioder, hvor alle frit kan leje (udenfor lodtræknings perioden), med samme frist som ved enkelte dage/weekender.

Tildeling af lejemål

Der skal foreligge en skriftlig ansøgning, dette gøres enten ved at ansøge online her på siden, eller den kan sendes pr. mail til post@feriefondthymors.dk eller pr. post til Anni M Andersen, Asylgade 30, 7700 Thisted. Ansøgningsskema findes her.

HUSK:

Tilmelding er bindende! Betaling sker når, når lejekontrakten er indgået.
Der kan søges ved alle frister
Der trækkes lod hvis der er flere ansøgere til samme uge
Der må kun fremsendes én talon pr. ansøgningsfrist
Har du ikke fået besked senest 14 dage efter ansøgningsfristen, er du ikke kommet i betragtning
Efter alle ansøgningsfrister udbydes ledige uger frit
Du kan se ledige uger i kalenderen for de forskellige huse, og booke online.

Højsæson – ugerne 22-34 begge inklusiv, samt uge 7, 42 og påskeugen.
Lavsæson – ugerne 1-21 og 35-52 alle uger inklusiv

Ansøgningsfristen på ugerne 1-21 (2020) er d. 1. november 2019
Ansøgningsfristen på ugerne 22-34 (2020) er d. 31. januar 2020
Ansøgningsfristen på ugerne 35-52 (2019) er d. 30. maj 2019


3 ugers fristen

3 ugers fristen gælder for alle lejemål i højsæsonen: Uge 22-34, uge 7, 42 og påskeugen. (Alicante er undtaget)

Mange weekendudlejninger kan forhindre hele ugers udlejning. Derfor har bestyrelsen besluttet at indføre 3 ugers fristen, således at både lejere og økonomi tilgodeses.
Når det drejer sig om leje i en forlænget weekend gælder 3 ugers fristen. Det betyder at du kan reservere dagene, men først når der er 3 uger til første udlejnings dag, kan vi garantere dig, at du får lejemålet, under forudsætning af at ingen andre har budt ind på f.eks. hele ugen. Skulle dette være tilfældet, vil du først få mulighed for selv at tage hele ugen, eller melde fra.
Reservationer vil ikke blive skrevet i kalenderen, der vil derfor kun fremgå hele ugers leje.

Betaling

Betaling foregår via netbank. Der står et konto- og registrerings nummer på lejekontrakten samt et K-nr., som oplyses ved indbetaling.
Lejemålet er bindende. Hvis lejer herefter ikke ønsker at leje, refunderes det indbetalte beløb kun, hvis genudlejning er mulig – dog mod et gebyr på 200 kr.
Efter tildeling af lejemålet er betalingsfristen 14 dage.